Duszpasterstwo Pielgrzymkowe

Diecezji Radomskiej

 

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1

tel./fax (048) 340 62 08 lub 606 80 79 06

Strona główna  Plac św. Piotra


Jerozolima 

Serdecznie witamy na stronie Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Diecezji Radomskiej. Referat pielgrzymkowy został powołany do istnienia w październiku 1999 r. decyzją biskupa radomskiego Jana Chrapka w celu organizacji duszpasterstwa pielgrzymów w Roku Jubileuszowym 2000. Obchody kolejnego Millenium chrześcijaństwa ujawniły żywe zainteresowanie ruchem pielgrzymkowym, nie tylko do Wiecznego Miasta, ale także do innych miejsc kultu religijnego, zwłaszcza sanktuariów maryjnych, w różnych miejscach Europy. Zrealizowane dotychczas wyjazdy pielgrzymkowe docierały, poza Rzymem, także do Ziemi Świętej, Jordanii, Francji, Grecji, Irlandii, Skandynawii, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Turcji.

Szczególnym zjawiskiem naszych czasów jest fakt, że coraz więcej ludzi poszukuje miejsc naznaczonych obecnością Sacrum. Bóg, który jest po trzykroć Święty, naznacza określone czasy i miejsca obecnością zbawczych wydarzeń i aktywnością świętych. Sanktuaria Maryjne należą do tych szczególnych miejsc na ziemi, gdzie Bóg postanowił w szczególny sposób docierać do współczesnego człowieka przez Jezusa i Jego Matkę. W tym niestrudzonym poszukiwaniu Boga i różnych śladów Jego obecności ujawnia się pielgrzymia natura człowieka, który jest "homo viator", człowiekiem w drodze.

Podejmowana przez nas organizacja pielgrzymek do miejsc świętych stara się wychodzić naprzeciw owej tęsknocie istoty ludzkiej za Nieskończonością. Pielgrzymka w dziejach ludzkości była zawsze "stacją" nawrócenia i "znakiem" nadziei. Ożywianie i pogłębianie wiary to główny cel pielgrzymowania.

Pragniemy w ten sposób służyć ludziom w docieraniu do szczególnych miejsc naznaczonych wiarą i modlitwą wielu minionych pokoleń. Chrześcijaństwo na przestrzeni dwóch tysięcy lat swoich dziejów  pozostawiło, nie tylko w kulturze Europy, liczne ślady swojej obecności, np. w licznych przykładach architektury sakralnej. Dlatego oferta Referatu Pielgrzymkowego nie ogranicza się jedynie do nawiedzania tzw. „miejsc świętych”, ale dociera także do najważniejszych zabytków kultury chrześcijańskiej.

 

Serdecznie zapraszamy

 Wybierz się razem z nami