Zgloszenie

    Prosze wypelnic ponizszy formularz podajac rzetelne dane.

 

   

1. Dokad wyjazd:           

    2. Termin:                     

    3. Imie i nazwisko:

    4. Data urodzenia:        

    5. Adres zamieszkania

        (kod pocztowy     

        miejscowosc, ulica, nr domu / mieszkania:

    6. Seria i numer dowodu osobistego (EUROPA) lub paszportu (pozostale kierunki):

    7. Data koncowa waznosci dokumentu :

    8. Nazwisko osoby zglaszajacej:

    9. Telefon kontaktowy (mail) osoby zglaszajacej:

     

 

Uwaga!

 Po potwierdzeniu zgloszenia (mailowym lub telefonicznym), prosze wplacic zaliczke (300 zl wyjazdy autokarowe; 1000 zl samolotowe) na konto podane w zakladce kontakt

            Dziekujemy za zgloszenie