Zgłoszenie

    Proszę wypełnić poniższy formularz podając rzetelnie dane.

 

   

1. Dokąd wyjazd:           

    2. Termin:                     

    3. Imię i nazwisko:

    4. Data urodzenia:        

    5. Adres zamieszkania

        (kod pocztowy     

        miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania:

    6. Seria i numer dowodu osobistego (EUROPA) lub paszportu (pozostałe kierunki):

    7. Nazwisko osoby zgłaszającej:

    8. Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej:

 

 

 

Uwaga!

 Po potwierdzeniu zgłoszenia (mailowym lub telefonicznym), proszę wpłacić zaliczkę (300 zł wyjazdy autokarowe; 1000 zł samolotowe) na konto podane w zakładce kontakt

            Dziękujemy za zgłoszenie